ارزیابی و تعیین قیمت کارخانه ها، املاک ، ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در کل کشور

توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته ماشین آلات و تاسیسات ، و کارشناس رشته ساختمان جهت امور ملکی ،

ارائه گزارش کارشناسی در خصوص :

انجام خدمات کارشناسی رسمی دادگستری

در رشته: برق ، ماشین ، تاسیسات کارخانجات و ساختمان

باتخصص : رسیدگی وارزیابی ماشین آلات کارخانجات وکارگاههای فنی وتعیین اجاره بها واجرت المثل وخسارت وحق الامتیاز و برند در امورتخصصی مربوط

باکمک همکاران گروه کارشناسی رسمی دادگستری

انجام مشاوره در امور:

طراحی خط تولید و……

مهندس ناظرپایه یک و ارشد دررشته تاسیسات برقی ساختمان

وعضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

کارشناس رسمی دادگستری ، در رشته ماشین آلات.( برق ، ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات)

۱- ارزش گذاری بر ماشین آلات و تجهیزات و خطوط تولید.

(هنگام اقدام جهت اخذ وام ، انحلال شرکت یا جداشدن شرکا و سهام داران ، تعیین میزان سرمایه و تعیین میزان گردش مالی سالیانه)

۲- تعیین میزان خسارت های وارد شده به ماشین آلات و تجهیزات و خطوط تولید.

۳-ارزش گذاری و تعیین قیمت بر اموال توقیف شده.

۴- اعلام نظر رسمی در ارتباط با تعیین مقصر یا مقصران بروز خسارت و همچنین تعیین اینکه هر یک از مقصران چند درصد در بروز خسارت نقش داشته اند.

۵- هیات داوری هنگام انحلال شرکت ، انتقال یا جدا شدن سهام داران .

۶- مشاوره فنی و حقوقی قبل از ارجاء دعواهای فنی به مراجع قضایی.

۷-تعیین قیمت پایه برای ماشین آلات و تجهیزات ، جهت برگزاری مزایده.

۸-همکاری با بانکهای اعطا کننده وام و تسهیلات به کارخانجات و شرکت ها وشرکت های واردات وصادرات ، جهت ارزش گذاری بر ماشین آلات و تجهیرات وخطوط تولید کارخانجات.

۹-همکاری با گمرکات کشور برای ارزش گذاری بر دستگاه ها وماشین آلات متروک ، جهت برگذاری مزایده و تعیین خسارتهای وارده به تجهیزات ودستگاه های دپو در انبار های گمرکات.

کارشناس رسمی دادگستری در رشته برق ماشین آلات صنعتی و تاسیسات کارخانجات

ارزیابی، مشاوره، نظارت و بازرسی فنی

دارای پروانه پایه یک نظام مهندسی در زمینه طراحی ، نظارت و اجرای تاسیسات برقی

. مدیریت طرح توسعه

. مدیریت پروژه های ساختمانی